sxem

sxem
<yun. schema – şəkil, surət>
1. Bir şeyin sistemini, quruluşunu və ya hissələri arasındakı rabitəni təsvir edən sadə çertyoj. Telefon qurğusunun sxemi. Radioaparatın sxemi. // Bir şeyin quruluşu, təşkili, planı. Başqa sxem üzrə qurulmuş təşkilat.
2. Bir əsərin, yazının və s. -nin əsas fikirlərinin ümumi şəkildə verilmiş şərhi, təsviri, xülasəsi. Pyesin sxemi. Məruzənin sxemi.
3. məc. Şablon fikir, bir şeyin çox bəsit və mücərrəd təsviri; basmaqəlib. Əsərdə canlı insanlar əvəzinə sxemlər verilmişdir. – Cabbarlı Almaz simasında cansız bir sxem yox, bütün xüsusiyyətləri ilə meydana çıxan, sevibsevilən bir insan surəti yaratmışdır. M. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sxematik — sif. <yun.> 1. Sxem şəklində, sxem halında. Sxematik xəritələr. 2. Ümumi şəkildə, təfərrüatsız, çox sadə şəkildə, yığcam. Əsərin sxematik şərhi. – Əsərdə Ağa Məhəmməd şah Qacarın cəllad, qatil və talançı sifəti sxematik şəkildə deyil,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşru’ — ə. 1) qanuni, leqal, qanuna uyğun olan; 2) şəriətə uyğun olan, şəriətcə icazə verilən; 3) başlanılmış ə. plan, layihə, sxem. Məşrui qanun qanun layihəsi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • taslaq — is. Bir şeyin hələ qəti bir şəkil almamış halı; eskiz, sxem …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”